Місія


Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України»:

  • незалежна, неурядова та некомерційна громадська організація, створена для захисту прав і інтересів громадян України як споживачів, підвищення безпеки і поліпшення якості їхнього життя, а також впровадження пріоритету прав людини в трикутнику «влада-бізнес-споживач»
  • одна із відомих і активних громадських організацій в країні по захисту прав споживачів, яка має розвинену структуру регіональних відділень
  • впливовий інструмент для впровадження основних принципів цивілізованої споживчої політики і захисту прав споживачів в суспільстві та органах державної влади і місцевого самоврядування

Місія

  • Діяльність Союзу споживачів України направлена на захист прав громадян як споживачів. Ми виступаємо за цивілізований діалог між владою, бізнесом і споживачами з метою захисту прав громадян як споживачів.
  • Ми прагнемо до реалізації в Україні положень і основних принципів, закріплених в наступних документах:
  • Загальна декларація прав людини (1948 р.);
  • Хартія захисту споживачів Ради Європи (1973 р.);
  • Керівні принципи по захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН (1985 р.);
  • Хартія основних прав і свобод, прийнята парламентом Європейського Союзу (2000р.);
  • Конституція України (1996 р.) і закони України

 

Для споживачів
Від якості влади - до якості життя!
Знак якості Знак якості
Знак антиякості Знак антиякості
Опитування
Чи захищає влада ваші споживчі права?